ลงทุนเปิดร้าน (มือใหม่)

เราคัดสรรเฉพาะลายขายดีให้แก่ลูกค้า มาดูเซ็ตเปิดร้านต่างๆ กัน...

50 คู่

ของแถม

1. ไวนิล
2. อัลบัม
3. ป้ายตั้งโต๊ะ
4. โปสเตอร์ คละยี่ห้อ
5. ใบ อย.
6. ถุง , คู่มือ , CD
7. ตลับคอนโด ตามจำนวนที่สั่ง

ของแถม พิเศษ » Rate ราคาเปิดร้าน
สิทธิพิเศษ

100 คู่

ของแถม

1. ไวนิล
2. อัลบัม
3. ป้ายตั้งโต๊ะ
4. โปสเตอร์ คละยี่ห้อ
5. ใบ อย.
6. ถุง , คู่มือ , CD
7. ตลับคอนโด ตามจำนวนที่สั่ง

ของแถม พิเศษ » Rate ราคาเปิดร้าน
สิทธิพิเศษ

150 คู่

ของแถม

1. ไวนิล
2. อัลบัม
3. ป้ายตั้งโต๊ะ
4. โปสเตอร์ คละยี่ห้อ
5. ใบ อย.
6. ถุง , คู่มือ , CD
7. ตลับคอนโด ตามจำนวนที่สั่ง

ของแถม พิเศษ » Rate ราคาเปิดร้าน
สิทธิพิเศษ

225 คู่

ของแถม

1. ไวนิล
2. อัลบัม
3. ป้ายตั้งโต๊ะ
4. โปสเตอร์ คละยี่ห้อ
5. ใบ อย.
6. ถุง , คู่มือ , CD
7. ตลับคอนโด ตามจำนวนที่สั่ง

ของแถม พิเศษ » Rate ราคาเปิดร้าน
สิทธิพิเศษ

300 คู่

ของแถม

1. ไวนิล
2. อัลบัม
3. ป้ายตั้งโต๊ะ
4. โปสเตอร์ คละยี่ห้อ
5. ใบ อย.
6. ถุง , คู่มือ , CD
7. ตลับคอนโด ตามจำนวนที่สั่ง

ของแถม พิเศษ » Rate ราคาเปิดร้าน
สิทธิพิเศษ

500 คู่

ของแถม

1. ไวนิล
2. อัลบัม
3. ป้ายตั้งโต๊ะ
4. โปสเตอร์ คละยี่ห้อ
5. ใบ อย.
6. ถุง , คู่มือ , CD
7. ตลับคอนโด ตามจำนวนที่สั่ง

ของแถม พิเศษ » Rate ราคาเปิดร้าน
สิทธิพิเศษ

1000 คู่ ขึ้นไป...

ของแถม

1. ไวนิล
2. อัลบัม
3. ป้ายตั้งโต๊ะ
4. โปสเตอร์ คละยี่ห้อ
5. ใบ อย.
6. ถุง , คู่มือ , CD
7. ตลับคอนโด ตามจำนวนที่สั่ง

ของแถม พิเศษ » Rate ราคาเปิดร้าน
สิทธิพิเศษ