Box

ตลับเซ็ตต่างๆ. เราควรจะมี item น่ารักติดร้านไว้บ้างนะครับ มันจะช่วยดึงดูลูกค้าเข้าร้าน และมันก็เป็นสินค้าที่ขายคู่กับคอนแทคเลนส์.